Onze VLAIO Proeftuin voorgesteld

Geplaatst door

Contents

Wat is een proeftuin?

Het concept proeftuin werd door VLAIO in het leven geroepen om de ontwikkeling van geavanceerde technieken en innovatieve initiatieven binnenin de vierde industriële revolutie te ondersteunen in Vlaanderen.

Even een kleine opfrissing. De eerste industriële revolutie zorgde voor de mechanisatie en machinale fabricatie door o.a. gietijzer en stoommachines. De ontwikkeling van staal, elektriciteit en turbines zette de tweede industriële revolutie in gang, wat massaproductie mogelijk maakte.  De komst van computers en communicatietechnologieën betekende de derde industriële revolutie, waaraan we o.a. PLC’s te danken hebben. Het is onmiskenbaar dat deze revoluties een oneindige impact hebben gehad op alle industriële vlakken. Het is dus uiterst belangrijk om de vierde industriële revolutie niet te missen.

Deze revolutie, ook wel “Industry 4.0“ genaamd, voegt hieraan de opkomst van geconnecteerde toestellen toe, al dan niet via internet. Hierbij worden echter veel “buzz-words” gebruikt zoals (I)IoT, Cloud, AI, Blockchain, Smart Factory, enz. Het is dan ook niet eenvoudig voor elke KMO om het kaf van het koren te scheiden en de juiste technologie te integreren in hun productie omgeving.  Om hieraan een oplossing te bieden ondersteunt de Vlaamse overheid Industrie 4.0 demonstratieprojecten, ofwel proeftuinen genaamd.  De looptijd van dergelijke projecten is 3 jaar.

Wat is de bedoeling van een proeftuin?

Het doel van een proeftuin is om een demo-opstelling te ontwikkelen waarin nieuwe technologieën verwerkt zitten. Zo’n demo-opstelling maakt het mogelijk voor bedrijven om dergelijke innovaties te testen nog voor ze geïmplementeerd worden. Als het ware kunnen bedrijven ‘experimenteren’ in de ontwikkelde proeftuinen. Concreet betekent dit dat er geprobeerd wordt om zoveel mogelijk bedrijven te bereien d.m.v. kennisverspreiding, vertaalonderzoek, coaching en sensibilisering. Dit met voornamelijk aandacht voor de maakindustrie. Het vooropgestelde doel is het bereiken van minimaal een 100-tal bedrijven.

In 2017 werd er vanuit de Vlaamse overheid een oproep gedaan om projecten in te dienen. Hiervan werden er 7 projecten goedgekeurd. Deze projecten starten in 2018 en lopen tot 2021 met een totaalbudget van 3.5 miljoen euro.  In 2018 werd dit budget opgetrokken naar 4 miljoen euro en werden 10 projecten goedgekeurd die lopen van 2019 tot 2022.  Met trots kunnen we melden dat ook een van onze projecten goedgekeurd werd.

Onze proeftuin : Innovatieve cyberbeveiligingen voor Industrie 4.0

Met als hoofdpartners de Howest en UGent, zal samen met onderaannemers Living Tomorrow vzw en Cyber Security Coalition vzw verschillende doelen worden nastreven:

  1. Het vertalen van de bestaande reguleringen omtrent industriële netwerk- en informatiesystemen, met in het bijzonder de gloednieuwe NIS-richtlijn, naar concrete en praktische toepasbare actiepunten op maat van de Belgische bedrijven.
  2. Aan de hand van de proeftuin de technische beveiligingsmaatregelen toelichten, evalueren en demonstreren. Hierbij is ook uitvoerige aandacht voor de impact op performantie, robuustheid en mogelijke gevolgen naar safety op industriële installaties.
  3. Innovatieve netwerk monitoring technieken binnen industriële netwerken demonstreren d.m.v. integratie binnen de proeftuin. Huidige detectie systemen maken gebruik van vaste regels. Innovatieve systemen bieden de mogelijkheid om door middel van machine learning elk afwijkend en potentieel gevaarlijk gedrag te detecteren en te rapporteren.

NIS Richtlijnen

NIS ofwel “Network Information Systems” is een Europese (EU) richtlijn met betrekking tot het beveiligen van netwerk- en informatiesystemen. Deze richtlijnen werden opgesteld door de Europese Unie en zijn in de loop van 2018 in een wetsontwerp gegoten door de Belgische overheid.
Op 12 november 2018 is dit ontwerp voor de kamer van volksvertegenwoordigers gekomen en op 13 februari 2019 wordt het voorgesteld in de Kamercommissie.
Er wordt aangenomen dat deze wet in werking zal treden in de loop van 2019. De vraag blijft wat dit betekent voor Industry 4.0. Een vraag die uitvoerig beantwoord en gedemonstreerd zal worden binnenin onze proeftuin.

De demo-opstelling

De demo-opstelling (oftewel de proeftuin) zal een fictieve fabriek worden inclusief de aansturing van de fabriekshallen. Hiervoor zal de aanwezige kennis en expertise, opgedaan in vorige projecten, gebruikt worden als basis, met als exponent daarvan de bestaande demo-koffers. Deze zullen echter sterk uitgebreid worden met meer toestellen van verscheidene prominente industriële merken. De nieuwste technologieën zullen ook geïntegreerd worden in dit fictief bedrijf. Zo zullen nu twee verschillende sites van het fictief bedrijf verbonden worden via de “cloud” d.m.v. (hopelijk) veilige producten. Maar er wordt ook gekeken naar meer diepgang. Zo zullen er meer software applicaties, SCADA en MES (Manufacturing Execution Systemen) aanwezig zijn.


De huidige demo koffers

Monitoring

De risico’s voor Industry 4.0 komen niet enkel van buiten (hackers) maar zelfs meer en meer van binnenin de organisatie.  Zo kunnen werknemers per ongeluk bestanden verwijderen of programma’s verkeerd wegschrijven. Of het openen van mails die virussen bevatten. Deze virussen, zoals bijvoorbeeld Wannacry, kunnen zich verspreiden binnenin het bedrijf en zelfs de volledige productie plat leggen.
Er bestaan nieuwe monitoring mogelijkheden op netwerkniveau om via regels en heuristiek een waarschijnlijkheid te berekenen of het netwerkverkeer op een bepaald knooppunt goed of kwaadaardig is (bijv. ModBUS verkeer op het kantoor netwerk). Ook deze bestaande technieken worden verder gefinetuned en vervolgens gedemonstreerd binnen onze proeftuin.

Oproep

De ICI4.0 proeftuin zal zijn Kick-Off beleven op 2 april 2019 in de gebouwen van Living Tomorrow (Vilvoorde). Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Ook indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze proeftuin, workshops wilt organiseren of andere manieren, kunt u ons altijd contacteren of gratis inschrijven via deze link.

Om de demo-koffers nu al in actie te zien, bent u vriendelijk uitgenodigd voor de gratis Indumation beurs in de Expo van Kortrijk op 6-7-8 Februari, waar we ook dit jaar te vinden zijn op de stand van Howest en UGent.

Contacteer ons gerust via

tijl.deneut@howest.be
kurt.callewaert@howest.be
johannes.cottyn@ugent.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.